Personuppgiftspolicy

Denna  personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

 

Webbplatsen  dermaglowsthlm.se och andra sätt att samla personuppgifter styrs av DermaGlow STHLMs ledning (org.nummer: 8207080121), kallad ”vi”, ”oss” eller ”vår” under hela denna personuppgiftspolicy. Vi är den primära datakontrollanten för denna webbplats och vårt säte är Montörvägen 13, 16831 Bromma. 

 

Det är viktigt att du läser denna personuppgiftspolicy tillsammans med andra sekretessmeddelanden vi ger vid särskilda tillfällen när vi samlar eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina data.

 

Ändringar av denna personuppgiftspolicy kan komma att ske genom publicering av dessa ändrade villkor här. Alla ändrade villkor träder i kraft 30 dagar efter det att de publicerats. Vi kommer att meddela väsentliga ändringar och deras motivering till denna personuppgiftspolicy via e-post. 


Omfattning 

Denna personuppgiftspolicy beskriver samling, användning, upplysning, behållning och skydd av dina personuppgifter. Den gäller för alla dermaglowsthlm.se webbvyer där denna personuppgiftspolicy visas. 

 

Genom att navigera till en dermaglowsthlm.se webbplats, genom att genomföra köp, boka behandling eller genom att registrera ett konto, godkänner du villkoren i denna personuppgiftspolicy. 

 

DermaGlow STHLM är  personuppgiftsansvarig  för dina personuppgifter och ansvarar för insamling, användning, upplysning, lagring och skydd av din personliga information i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. 

 

Insamling av data och cookies 

Vi samlar, bearbetar och behåller personlig information från dig och alla enheter du använder när du navigerar till en DermaGlowSTHLM.se webbplats, genom att göra transaktioner, registrera ett konto  eller  på annat sätt interagera med oss. 

 

Vi kan också samla in personlig information om dig om du fysiskt går in i vår salong eller deltar i ett evenemang. 

 

Vi registrerar kunddata och webbläsarbeteende som en del av webbplatsen dermaglowsthlm.se. Det  gör vi  för att  optimera och  personalsera ditt besök på dermaglowsthlm.se. 


Den personliga informationen vi samlar innehåller följande: 

  • Personlig information inklusive betalningsrelaterad information du ger oss när du registrerar dig eller bokar tid via webbplatsen. 
  • Innehåll som du genererar när du interagerar med oss, inklusive detaljer som vi behöver för att kontakta dig och verifiera din identitet. 
  • Annat innehåll som du genererar genom webbaktivitet, inklusive avsedda köp, dina marknadsföringsinställningar, genomförande av undersökningar, önskelistor och deltagande i kampanjaktivitet. 
  • Enhetsidentifierare som IP-adresser, cookie-ID och andra enhetsidentifierare, såväl som geografisk platsinformation och anslutningsinformation, såsom statistik på sidvisningar och trafik till och från webbplatser samt referensadress. 

Användning 

Vi använder den personliga information som vi samlar in för att: tillhandahålla och förbättra våra tjänster, ge dig en  personlig upplevelse på våra webbplatser, kontakta dig om ditt konto,  erbjuda dig kundservice och upptäcka, förebygga, mildra och undersöka bedrägliga eller olagliga aktiviteter. 

 

Vi behandlar personuppgifter för inköp, betalningar, kundsupport och uppföljning för att vi ska kunna utföra vårt kontrakt med dig, där dina kontaktuppgifter och din transaktionsinformation behandlas. 

 

Vi behandlar personuppgifter om din interaktion (transaktioner och besök på webbplatsen) med dermaglowsthlm.se så att vi kan anpassa din  upplevelse  av doctork.se. Denna behandling utgör profilering under GDPR och vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt eftersom det är i vårt legitima intresse att erbjuda dig en  personaliserad upplevelse på våra webbplatser. 

 

Vi behåller din personliga information så länge som det är nödvändigt och relevant för vår verksamhet. Dessutom behåller vi personlig information från stängda konton för att följa lagliga krav, förhindra bedrägeri och lösa tvister. Om ett rättsligt krav förpliktar att bevara personuppgifter under en viss minimiperiod, behåller vi uppgifter under minst den perioden. När vi bestämmer den maximala lagringstiden för alla personuppgifter gör vi det med avseende på våra legitima intressen att  spara data och vår skyldighet enligt GDPR att minimera data vi sparar. Detta beslutas utifrån naturen och känsligheten av personuppgifterna och den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter. 

 

Vi använder och behåller din personliga information för att tillhandahålla, förbättra och  personalisera vår tjänst till: 

  • Anpassa, mäta och förbättra våra tjänster. 
  • Ge andra tjänster som begärs av dig som beskrivs när vi samlar in informationen. 
  • Om vi har rätt att göra det ska vi använda och behålla din personliga information för att personalisera  kommunikation, för att kontakta dig, antingen via e-post, telefon, sociala medier, textmeddelanden eller postmeddelanden för att informera dig om kontoaktivitet, leveransuppföljning, tidsbekräftelse och marknadsföringsrelaterad verksamhet. 


Dina rättigheter 

Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR,  ger dig rätt till åtkomst, ändring och radering av  den personliga information vi sparar. 

GDPR ger dig följande rättigheter:

Din rättighet
Vad  rättigheten  betyder
Rätten till åtkomst
Din rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter behandlas eller, om så är fallet, tillgång till personuppgifter tillsammans med uppgifter om beskaffenheten av behandlingen.
Rätten till rättelse
Din rätt att få korrigering av felaktiga personuppgifter.
Rätten till  utdrag
Din rätt att få de personuppgifter som lämnas till oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
Rätten att bli bortglömd
Din rätt att radera dina personuppgifter.
Rätten att begränsa bearbetningen
Din rätt att begränsa din data samt att den inte vidarebearbetas.
Rätten att invända
Rätten att invända
Din rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas, inklusive din rätt att göra invändningar mot vår profilering av dig enligt beskrivningen i denna personuppgiftspolicy.


Uppgifter och säkerhet 

Vi kan  dela din personliga information till juridiska personer inom dermaglowsthlm.se och till auktoriserade tredjeparter. Vi  delar inte dina personuppgifter till tredjepart för marknadsföring. 

 

Vi skyddar din information med hjälp av åtgärder som minskar riskerna för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring. Vi minimerar mängden personlig information som vi  delar  till  det som är direkt relevant och nödvändigt för att uppnå det angivna syftet. 

Därigenom kan vi  dela din personliga information till auktoriserade tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster som: 

  • Betalningsleverantörer för att underlätta inköp. 
  • Uppfyllande leverantörer för att underlätta orderhantering, förpackning och leverans. 
  • Marknadsförings- och annonseringsleverantörer för att  personalisera din upplevelse. 

 

Om lagligt övertygande skäl finns, kan vi dela dina personuppgifter till myndigheter och brottsbekämpande organ, och annars för att försvara rättsliga krav. 

 

Vi skyddar din information med hjälp av åtgärder som minskar riskerna för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring. Vi kräver att alla tredjeparter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner. 

 

Om vi skulle förvärvas av ett annat företag kan vi dela information med dem och vi kommer att kräva att företaget är överens om att följa denna personuppgiftspolicy med avseende på din personliga information. 


Frågor

Om du har en fråga om denna personuppgiftspolicy, kontakta: Helena Sköldbring grundare och ägare av DermaGlow STHLM. info@dermaglowsthlm.se eller Montörvägen 13, 16831 Bromma, Sverige. 

 

Det är viktigt att personuppgifter vi håller om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förhållande med oss. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.