Fillerborttagning/Hyalase®

Eliminera oönskad filler i behandlade områden


Inom estetiken används detta för att behandla klumpar, puffighet under ögonen, asymmetri eller för att korrigera en fillerbehandling. Fillerborttagningsmedlet bryter ner hyaluronsyra (HA), det vill säga det som de flesta fillermaterialen består av.

Korrigering

Borttagning av oönskad filler kan korrigeras även om det gått flera år sedan din behandling.


Naturliga resultat

Med fillerborttagning är det lättare att få tillbaka sina ursprungliga drag och former för att sedan bygga upp med ny fillerbehandling.


Restart

Redan efter 2-4 veckor kan man börja skapa det man önskar med en ny fillerbehandling.

Artielbild - Fillerborttagning/Hyalase

Fillerborttagning bryter ner hyaluronsyrafiller, successivt. Inom estetiken används detta för att behandla klumpar, asymmetri eller som i de flesta fall för att korrigera en fillerbehandling som man inte känner sig nöjd med.


Innan varje behandling ingår en grundlig ansiktsanalys där din behandlare och du för en dialog om varför man vill bryta ner fillern och till vilket syfte och om vad som rekommenderas för just dig. Fett, silikon eller icke hyalronsyra-baserade filler går inte att bryta ner med fillerborttagningsmedel. Jag utför alltid ett allergitest innan behandlingen för att utesluta allergiska reaktioner.


Vi rekommenderar alltid att du i första hand kontakta den klinik som utfört din fillerbehandling från första början för att få hjälp att korrigera din behandling. Om en ej lyckad fillerbehandling nyligen gjorts hos oss erbjuder vi alltid en kostnadsfri fillerborttagning i samråd med din behandlare.

Behandlingen utförs med ett nålstick i de områdena man vill ta bort oönskad filler i.

Materialet blandas med koksalt för att successivt lösa upp hyaluronsyran i önskat område. I samband med behandlingen svullnar området upp på grund av koksaltet som sedan avtar under det närmsta tiden. En behandling tar cirka 10 minuter men ur ett säkerhetsperspektiv ser jag helst att du stannar kvar en stund efteråt för att utesluta eventuella allergier. Innan en behandling med fillerborttagning utförs alltid ett allergitest.

Det är individuellt hur många behandlingar som krävs. Vissa filler-preparat som legat länge och är av hårdare slag kan ibland vara svårare att bryta ner och kräva fler behandlingar för önskat resultat. Vid mjukare filler och relativt nybehandlade områden kan full effekt ses redan efter några timmar upp till 14 dagar. Max 2 behandlingar i samma område. Första gången man utför en behandlingen så bryter man ner hyaluronsyra som ligger fritt i vävnaden och det som kan kvarstå är filler som är inkapslat, och då behöver man ytterligare en behandling för att få önskat resultat.

Under och direkt efter behandlingen sker en ökad svullnad som orsakas av preparatet. Hyalase® tar endast bort filler som är baserad på hyaluronsyra vilket de allra flesta filler består av idag. Silikon och fett går ej att bryta ner med Hyalase®.

Själva nedbrytningen är permanent men under tiden bryts även kroppens egna hyaluronsyra i vävnaderna ner vilket kan ge en känsla av tomhet och skapa en mindre elasticitet i det behandlade området. Detta resultat är däremot inte permanent då kroppen startar att producera naturlig hyaluronsyra igen och ungefär efter 2-4 veckor kan man se slutresultat. Det är inte helt ovanligt att man efter en tid vill fylla på området med en ny fillerbehandling och det kan göras 4 veckor efter en Hyalasebehandling.

Hos DermaGlow STHLM erbjuds alltid skräddarsydda behandlingsplaner, personligt bemötande och naturliga resultat. Det gör att jag har många nöjda klienter som har stort förtroende för mig. Med min erfarenhet tar jag ansvar för resultaten som du som klient förväntar dig. Du har alltid möjlighet att komma på en kostnadsfri kontroll efter din behandling om så önskas.

1 995 kr/behandling

Boka tid