Konsultationslagen

Från och med 1 juli 2021 har en ny lag börjat gälla för estetiska injektionsbehandlingar. Syftet med denna lag är att stärka skyddet för den enskilde vid estetiska injektionsbehandlingar. Lagen innebär bland annat att kompetenskraven på behandlare har stärkts, vilket innebär att endast legitimerad personal får utföra estetiska injektioner.


Som klient för injektioner på DermaGlow STHLM kommer du alltid bli behandlad av en legitimerad sjuksköterska.


Du som är ny klient hos oss:

En konsultation måste genomföras senast 48 timmar innan din behandling och denna är kostnadsfri. Konsultationen gäller endast hos leg. sjuksköterska Helena Sköldbring.


Du som är befintlig klient hos oss:

Om du har haft ett besök hos oss de senaste 6 månaderna, kan du boka en tid för en injektionsbehandling direkt utan att först genomgå en konsultation. Om längre än 6 månader har passerat krävs en ny konsultation senast 48 timmar innan din behandling. Konsultationen går att göra på plats minst 48 timmar innan din behandling digitalt minst 3 dagar innan din behandling. 


Ny klient – Konsultation online:

En konsultation går även att göra online och då sänder du ett foto till DermaGlow STHLM. Detta måste göras senast 3 dagar innan din bokade behandling så att de hinner granskas.


Den nya lagen kräver att patientförsäkring tecknas för de som utför injektionsbehandlingar vilket vi självklart följer. Du som är klient hos DermaGlow STHLM innehar en patientförsäkring via Folksam för din trygghet.


Den nya lagen kräver att klinken måste vara registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg), vilket DermaGlow STHLM är. 


Åldersgräns för estetiska injektioner är 18 år.